Hem

s200_erik.nylander

Erik Nylander är Universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Linköpings Universitet och intresserar sig för samspelet mellan utbildning, socialt ursprung och arbetsmarknad. Empiriskt har Nylander bland annat skrivit en avhandling betitlad Skolning i jazz (2014) som rör folkhögskolornas musiklinjer och deras plats i det svenska utbildningslandskapet. Ett särskilt fördjupningsområde i avhandlingen gäller rekryteringen till jazzmusikaliska elitutbildningar och de auditioner som förekommer inträdet till jazzens fält.

Klicka på bloggen för att se nyare populärvetenskapliga sammanfattningar och kommentarer, eller på publikationer för att få fler referenser.


Erik Nylander’s research interest concerns the relationship between social origins, education and work. In his PhD thesis, prestigious prep schools in jazz was taken as the site of both ethnographic and statistical inquiries of the processes of selection and artistic valuation. Among his recent publications, ”Mastering the jazz standard” appeared in American Journal of Cultural Sociology (2014) and sparked a continuing debate. Currently Nylander is Assistant professor at Linköping University, where he amongst other things works on a project about the educational trajectories of politicians.

For a updated list of publications, please visit the ”publikationer” page or google scholar.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>