Flatröktål

Sex skäl att lära sig räkna.

 

1. Allt är egentligen Ett.

””

2. Inom politiken härskar en snäv definition av ’det ekonomiska’

2.1. ’Det som Naturen gjort variationsrikt, jämnar Marknaden ut.’ (Karl Polanyi)

2.2. Utbudet av humanister, musiker och konstnärer sägs vara för stort

2.3. Efterfrågan på ekonomer, jurister och mäklare är desto mer ståndaktigt

2.4. Flatrökt ål kostar 59:-/hg

””

3. Noll är också ett nummer.

””

4. Liberal demokrati bygger på majoritetsröstning via val

  4.1. Däremellan bestäms politiken bl.a av opinionsundersökningar o rankingsystem

4.1.1. Opinionsundersökningar och rankingsystem avpolitiserar ’det politiska’

4.1.2. ’Den allmänna opinionen finns inte.’ (Pierre Bourdieu)

4.1.3. Ranking är ett annat ord för hierarkiska relationer

       4.2. Kvantitet och kvalitet är inte (nödvändigtvis) samma sak

 

5. Det som räknas må värdesättas, men allt vad som är värdefullt går inte att räkna.

””

6. Se # 1.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>