Media

Avhandlingen

TV-reportage i kulturprogrammet Sverige! Intervju om delar av avhandlingen ”Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer” (2014) Källa: Sverige! SVT, 2014.

 

Reportage i tidskriften Folkhögskolan (2011) ”De utvalda: folkhögskolan som elitskola”. Reportage om rekryteringen till Biskops-Arnös skrivarlinje samt jazzlinjerna som studeras i avhandlingen.
 

 

 

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>