Taggad: PSC scholar

Pres_pic_03

Singapores Oxbridge elit: transnationella utbildningsstrategier och sponsrad studentmobilitet

I en nyligen publicerad artikel i British journal of Sociology of Education betitlad ”The transnational track: state sponsorship and Singapore´s Oxbridge elite” skriver jag och Rebecca Ye (Stockholms Universitet) om sponsrad studentmobiltet mellan Singapore och Storbritannien. Vi tar utgångspunkt i data av 580 s.k. scholars vilka, mellan åren 2002 och 2011, blivit utvalda av den Singaporianska staten att bedriva högre utbildning utomlands, i utbyte mot en framtida karriär i statens tjänst.

Undersökningen kartlägger bland annat vilka studieval som premierats och vilka ämnen och discipliner som tillerkänts värde i återskapandet av den politiska eliten i landet. I den här texten presenteras en kort sammanfattning av statistiken från undersökningen som, utöver detta, även innehåller intervjudata.

Skärmavbild 2015-01-20 kl. 09.38.26

Resultaten av studiekarriärerna visar bland annat hur två junior colleges stack ut i kampen om att få deras studenter att motta prestigefulla scholarships. Raffles och Hwa Chong institution svarade för 70 % av alla PSC nomineringar under denna tioårsperiod (Ye & Nylander, 2015). De länder som dominerade den utgående studentmobiliteten var Storbritannien och USA, vilka tillsammans svarade de för 81% av alla PSC´s. Dock var det nästan uteslutande de mest prestigefyllda universiteten i respektive land som fick besök av dessa Singaporianska elitstudenter. I USA koncentrerade de sig till de s.k Ivy leagues Universiteten och i Storbritanien till Oxbridge (varifrån artikelns intervjumaterial är hämtade).

Vidare visade vi hur den disciplinära fördelningen såg ut om man istället fokuserar på vilka studieprogram och ämnesdiscipliner som den Singaporianska staten har varit villig att ”investera i”.  Resultaten visar hur program med inriktning mot ekonomi (22%), civilingenjör (16%),  juridik (10%) dominerar – med med marginella positioner för humanistiska ämnen (6%), liksom sociologi och andra samhällsvetenskaper.

Skärmavbild 2015-01-20 kl. 10.28.47 I slutet av artikeln ”The Transnational Track” (2015) diskuterar vi hur förberedande utbildningsinstitutioner som Raffles/Hwa Chong samt den Singaporianska staten i detta fall ömsesidigt rättfärdigar varandra och tillsammans möjliggör transnationella elitutbildningsmeriter från engelskspråkiga f.d. imperier i väst.

Vidare argumenterar vi för att de kunskaper och karriärsatsningar som studeras i artikeln behöver relateras till de styrande positioner inom politik, administration och statsförvaltning som dessa studenter är tänkta att bära upp efter sina respektive högskoleutbildningar. Genom att gruppen scholars i detta fall också visar sig vara de  som sen är tänkta att leda landets byråkratiska och politiska statsadministration avslöjar vår analys även hur den rådande styrningsrationaliteten är komponerad. Är urvalet och karriärsystemet av att utnämna PSC Scholars i Singapore rent av ett kraftigare instrument till att återskapa en dominerande ideologi i landet än de parlamentariska val som hålls? Döm själv.

Du finner hela den engelskspråkiga artikeln här: https://www.academia.edu/9837099/The_transnational_track_state_sponsorship_and_Singapore_s_Oxbridge_elite

eller här: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01425692.2014.967837