Taggad: jazzutbildning

Recension av Skolning i jazz.

I det senaste numret av Mimerbladet recenserar utbildnings- och kultursociologen Donald Broady min avhandling Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer.

Utan att förekomma själva recensionen (som ni kan läsa själva här nedanför) skulle jag vilja erkänna att den här anmälan gjorde mig alldeles särskilt glad, eftersom den är skriven av en av mina akademiska förebilder.

 

 

Kampen om jazzklassen: Musikkarriär på folkhögskola

För en tid sedan blev jag intervjuad i ett kulturprogram på Svt (Sverige!) om musiklinjerna på Sveriges folkhögskolor. Reportaget handlade om delar av innehållet i min avhandling Skolning i jazz (2014) och framväxten av elitutbildningar i skolans värld. Inslaget utgår från den hårda sociala selektionen som sker till Fridhems musikutbildningar i jazz varje vår och resonerar sen om de långa studiekarriärerna som föregår inträdet till t.ex. jazzens fält. Frågorna jag konsulteras om handlar om vilka som vinner inträde till jazzens svårtillgängliga studieplatser och vad det är som förvånat mig i min forskning om detta.

Eftersom uppdateringarna på den här sidan varit eftersatta för en tid (då jag var upptagen med att skriva klart avhandlingen), rivstartar jag mitt nya revitaliserade internetliv med att bjuda på detta tv-klipp. Mitt hår må va oklippt men det är inte intervjun. Håll tillgodo!


PS. Under publicerat finns nu ytterligare texter inlagda för den som är intresserad av mer avancerade och utförliga resonemang om konstens värde och hur det går till när musikkandidater utvärderas.